SPICE Seviye 2

A-SPICE Otomotiv Seviye 1

Yazılım Süreç Değerlendirme

ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2

Yetenek Belirleme Sertifikası

GAP Analiz Raporu

Projenizin beceri ve olgunluk seviyesi istenilen düzeyde değil ise GAP Analizi gerçekleştirir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Süreç Planı / Strateji

Hangi sürecin, neden, nasıl işletildiği sorularının cevabı verilir. Planların, süreci yöneten kişi/kişiler değiştiğinde veya yenileri geldiğinde bile süreci...

Daha Fazla Bilgi Edinin
SPICE Süreçleri

ISO/IEC 15504 TÜRKAK Seviye 2 denetimlerinde 15 süreçten toplam 45 soru sorulur. Süreçler, basamaklara bölünerek puanlanır...

Daha Fazla Bilgi Edinin
İç Denetim 

Süreçlerin şirket planına uygunluğu, teknik olarak yeterliliği (dokümantasyon vb.) ve sürecin doğru işletilip işletilmediğinin kontrol edilmesidir...

Daha Fazla Bilgi Edinin
SPICE Eğitimi

Performans Yönetimi, İç Denetim


Daha Fazla Bilgi Edinin
15 Süreçler

Proje Yönetimi, Doğrulama Planını, Kalite Güvence, Doküman Üretilmesi Ve Kontrolü, Problem Yönetimi Doküman Yönetimi,...

Daha Fazla Bilgi Edinin
Yazılım Süreç Değerlendirme

ISO/IEC 15504 A-SPICE Otomotiv

Yetenek Belirleme Sertifikası

Mevcut Durum Analizi

Projenizin beceri ve olgunluk seviyesi istenilen düzeyde değil ise GAP Analizi gerçekleştirir...

Daha Fazla Bilgi Edinin
A-SPICE Eğitimleri

A-SPICE kültürü yaratmak, A-SPICE süreçlerini (SYS/SWE) içselleştirmek için, İç denetim eğitimleri.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Olgunluk Seviye Belirleme

Gerçekleştirilen GAP Analizine göre hedeflenen olgunluk seviyesine (CL1, CL2 ya da CL3) erişmek için kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştiriyoruz...

Daha Fazla Bilgi Edinin
Yeni Sürece Geçiş Uygulaması

İyileştirilen ve geliştirilen yeni süreçler pilot bir projede uygulanır...


Daha Fazla Bilgi Edinin
A-SPICE Süreçleri

Yeni süreçleri yaratıyor ya da var olan süreçleri, geliştirme takımıyla birlikte modifiye ya da adapte ediyoruz...

Daha Fazla Bilgi Edinin
Süreç Olgunluk Seviyeleri

CL0: Incomplete  (Tamamlanmamış) CL1: Performed  ( Gerçekleştirilen) CL2: Managed  (Yönetilen) CL3: Established ...

Daha Fazla Bilgi Edinin