ISO/IEC 15504

A-SPICE Otomotiv SEVİYE 1

Mevcut Durum Analizi


Projenizin beceri ve olgunluk seviyesi istenilen düzeyde değil ise GAP Analizi gerçekleştirir.

Olgunluk Seviye Belirleme


Gerçekleştirilen GAP Analizine göre hedeflenen olgunluk seviyesine (CL1, CL2 ya da CL3) erişmek için kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştiriyoruz.

A-SPICE Süreçleri


Yeni süreçleri yaratıyor ya da var olan süreçleri, geliştirme takımıyla birlikte modifiye ya da adapte ediyoruz.

A-SPICE Eğitimleri


A-SPICE kültürü yaratmak, A-SPICE süreçlerini (SYS/SWE) içselleştirmek için, İç denetim eğitimleri.

Yeni Sürece Geçiş Uygulaması


İyileştirilen ve geliştirilen yeni süreçler pilot bir projede uygulanır.

Süreç Olgunluk Seviyeleri


CL0: Incomplete  (Tamamlanmamış) CL1: Performed  ( Gerçekleştirilen) CL2: Managed  (Yönetilen) CL3: Established  (Belirlenmiş) CL4: Predictable  (Ön görülebilir) CL5: Innovating  (Değişen)

A-SPICE Seviye 1 Danışmanlığı İçin