ISO/IEC 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi

SEVİYE 2

GAP Analiz Raporu


Projenizin beceri ve olgunluk seviyesi istenilen düzeyde değil ise GAP Analizi gerçekleştirir. Yazılım değerlendirme süreci firmaların üretim ve üretim sonrasında hazırladıkları tüm işlemleri içermektedir. Analiz etme, çözümleme, tasarlama, gerçeğe dönüştürme ve bakım yapma gibi adımların hepsi bu süreçte yer alıyor.

Bu aşamalar birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında bir döngü halinde sistem işlerler. İşlenen adımlar aynı olsa da farklı yazılım değerlendirme modelleri vardır. Bir firma hangi modeli tercih ederse etsin uluslararası kabul standartlarına uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

ISO 15504 hazırda kullanıma sunulan bir yazılım üzerinden yazılım hazırlanması-oluşturulması aşamasından başlayıp, bu yazılımın müşteriye sunumuna, satış sonrası teknik desteğine ve piyasa ve risk analizine varana kadar ki tüm aşamalarında aşağıdaki dokümantasyon yapısı baz alınarak dokümante edilmesi ve bunun uygulamalı olarak gösterilmesi yani sunumunu kapsamaktadır.

Yazılım süreçlerinin geliştirilmesi ve yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) konusunda şirketimiz uzman personeli ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

SPICE Süreçleri


ISO/IEC 15504 TÜRKAK Seviye 2 denetimlerinde 15 süreçten toplam 45 soru sorulur. Süreçler, basamaklara bölünerek puanlanır.

GAP Analizine dayanarak, kurum süreçleri SPICE seviye 2 gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Yeni süreçleri yaratıyor ya da var olan süreçleri, geliştirme takımıyla birlikte modifiye ya da adapte ediyoruz.

SPICE Eğitimleri


Uluslararası geçerli yazılım süreç kalite ve olgunluk seviyesi belirleme standardı SPICE - ISO/IEC 15504 ve sertifikasıdır. SPICE sertifikalarında INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin (Competent Assessor) de imzası olduğundan, uluslararası geçerli olmaktadır.

Yazılım Süreçleri İyileştirme, ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Ana, Destekleyen ve Organizasyonel Süreçleri, SPICE 5 adet Yetenek ve Olgunluk seviyeleri, Proses Referans Model ve Proses Değerlendirme Modeli anlatılır. Ayrıca, ISO/IEC 15504 yedi bölümden oluşmakta ve bölümleri aşağıdaki gibidir.

Eğitim İçeriği:

Bölüm 1: Kavramlar ve Tanımlar,
Bölüm 2 ve Bölüm 3: Bir değerlendirmenin uygulanması için rehber,
Bölüm 4: Süreç iyileştirme ve süreç yeterlilik tespiti için kılavuzluk,
Bölüm 5: Süreç değerlendirme modeli için örnek,
Bölüm 6: Yaşam döngüsü süreci değerlendirme modeli için örnek ve
Bölüm 7: Kuruluş tecrübesinin değerlendirilmesi anlatılır. SPICE 5 Olgunluk Seviyesi Firmanın SPICE Olgunluk Seviyesi 1, 2 veya 3'e nasıl çıkabileceği, sistemi nasıl kurup, işletip, belgelendirme tetkikine hazır olacağı anlatılır. Ek olarak SPICE ve CMMI benzer ve farklılıkları da eğitim kapsamındadır.

Süreç Planı / Strateji


Hangi sürecin, neden, nasıl işletildiği sorularının cevabı verilir. Planların, süreci yöneten kişi/kişiler değiştiğinde veya yenileri geldiğinde bile süreci.

ISO 15504 yazılım süreç değerlendirme sistemi yazılımcıların yeteneğini ölçmek için yapılan bir süreçtir. Yazılımların ne durumda olduğunu belirlemek için yapılan bir sistemdir. Yazılım durumlarının değerlendirilmesinde bir taraftan bu süreci iyileştirme gereksinimleri ortaya çıkar diğer taraftan da işlenen süreçlerin yeterlilikleri ortaya çıkmış olur. Bu süreçteki değişimler firmanın da gelişimini etkiler. Süreç değerlendirme aşaması sürekli bir döngü içinde gerçekleşir.

Ancak bu konuda dikkat etmek gereken şey iyileştirme etkinliklerinin firmanın misyonu ile uyumluluk göstermesidir.

Detaylara Dikkat Etmek Gerek


ISO 15504 yazılım süreç değerlendirme sistemi belgelendirme süreci işlenirken sürecin hedeflere uygun olması gerekir. Kuruluş için yapılan değerlendirmeler de oldukça önemlidir. Son olarak da gelen değerlendirme raporu hazırlanır ve döngüde bir sıkıntı olursa döngü baştan başlatılır. Süreç değerlendirme sistemi için belgelendirme süreci hazırlanırken pek çok aşama gerçekleşir.

Süreç hazırlama aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz; satın alma süreci, tedarik süreçleri, mühendislik süreçleri, müşteri desteği süreci, destek süreci, yönetim süreci, süreç geliştirme süreci, kaynak ve alt yapı süreci. Bu süreçlerin her biri tek tek incelenerek bir sonuca varılır.

İç Denetim


Süreçlerin şirket planına uygunluğu, teknik olarak yeterliliği (dokümantasyon vb.) ve sürecin doğru işletilip işletilmediğinin kontrol edilmesidir. 

15 Süreç Hakkında

Proje Yönetimi, Doğrulama Planını, Kalite Güvence, Doküman Üretilmesi Ve Kontrolü, Doküman Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, Gereksinim Toplama, Yazılım Gereksinim Yönetimi, Tasarım İhtiyaçları Yönetimi, Gerçekleştirim Sürecini Planlanmak, Test Yapılacak Testleri Planlamak Ve Kapsamlarını Belirlemek, Konfigürasyon Yönetimi, Risk Yönetimi, Sürüm Yönetimi

SPICE Seviye 2 Danışmanlığı için