Eğitimler

SPICE - Bilgi Güvenliği - Kalite

SPICE Eğitimleri


Uluslararası geçerli yazılım süreç kalite ve olgunluk seviyesi belirleme standardı SPICE - ISO/IEC 15504 ve sertifikasıdır. SPICE sertifikalarında INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin (Competent Assessor) de imzası olduğundan, uluslararası geçerli olmaktadır.

Yazılım Süreçleri İyileştirme, ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Ana, Destekleyen ve Organizasyonel Süreçleri, SPICE 5 adet Yetenek ve Olgunluk seviyeleri, Proses Referans Model ve Proses Değerlendirme Modeli anlatılır. Ayrıca, ISO/IEC 15504 yedi bölümden oluşmakta ve bölümleri aşağıdaki gibidir.

Eğitim İçeriği


Bölüm 1: Kavramlar ve Tanımlar, Bölüm 2 ve Bölüm 3: Bir değerlendirmenin uygulanması için rehber, Bölüm 4: Süreç iyileştirme ve süreç yeterlilik tespiti için kılavuzluk, Bölüm 5: Süreç değerlendirme modeli için örnek, Bölüm 6: Yaşam döngüsü süreci değerlendirme modeli için örnek ve Bölüm 7: Kuruluş tecrübesinin değerlendirilmesi anlatılır. SPICE 5 Olgunluk Seviyesi Firmanın SPICE Olgunluk Seviyesi 1, 2 veya 3'e nasıl çıkabileceği, sistemi nasıl kurup, işletip, belgelendirme tetkikine hazır olacağı anlatılır. Ek olarak SPICE ve CMMI benzer ve farklılıkları da eğitim kapsamındadır.

Kalite ve Bilgi Güvenliği Eğitimleri